Generalforsamlingen afholdes: 

Torsdag d. 10. marts 2022 kl. 19:30 i Pepes Bar/Havdrup Hallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse
 4. Indkomne forslag
  Valg af nyt bestyrelsesmedlem. Se punkt 6.
 5. Fastsættelse af kontingent for perioden 1/2-23 til 31/1-24
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  Følgende er på valg:
  – Egon Petersen: Ønsker at genopstille (Periode: 2 år)

  – Carsten Birn: Ønsker at genopstille (Periode: 2 år)
  – Mona Ottesen Ønsker at genopstille (Periode: 2 år)
  – Andreas Friede: Ønsker at genopstille (Periode: 1 år)

  Følgende fortsætter:
  – Mogens Niese-Petersen
   

  Følgende ønsker at stille op:
  – Kim Lykke Sommer
   

  Fortsætter ikke:
  – Anita Heiselberg har af personlige årsager valgt, at trække sig fra bestyrelsen.
  – Stine Johansen: Har valgt ikke at genopstille 

 7. Valg af suppleanter
  Følgende er på valg:
  – Åse Dromph Nielsen (Periode 1. år)
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Bestyrelsen mangler i den kommende periode 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant.

Kunne du tænke dig:
– at være med til at gøre en forskel for Havdrup
– at lære andre ildsjæle at kende
– sætte dit præg på vores arrangementer
– eller være med til at lave nye?

Så kan det anbefales at stille op til bestyrelsen   🙂 

Hvis du har interesse eller spørgsmål? så lad os høre fra dig, gerne på ovenstående mail eller på generalforsamlingen. 

Vi glæder os rigtigt meget til at se dig