Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Havdrup Borgerforening.

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 24. marts 2021 kl 19.30 og foregår i år som online videomøde vha. Zoom.

Link og vejledning til mødet følger.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent for perioden 1/2-22 til 31/1-23

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Følgende er på valg:

Peter Enger, genopstiller (Periode 2 år)
Anita Heiselberg, genopstiller (Periode 2 år)
Henriette Thoudal, genopstiller ikke pga. fraflytning. (Periode 2 år)
Mona Ottesen (suppleant, indtrådt i bestyrelsen i feb 2021 – Periode 1 år)

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor og suppleant

9. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10 marts 2021, og sendes til formanden@havdrupborgerforening.dk

Indkomne forslag udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen mangler i den kommende periode et bestyrelsesmedlem og to suppleanter.

Har du interesse i at blive en del af Borgerforeningens bestyrelse, og på den måde være med til at gøre en forskel for Havdrup, så står vi klar til at svare på spørgsmål. Ønsker du at stille op til bestyrelsen vil vi gerne høre fra dig, ellers ser vi frem til at høre fra dig på mødet.

Vi glæder os til at se dig

Mange hilsner fra

Havdrup borgerforening