Lige før sommerferien lykkedes det, trods diverse Corona restriktioner, Havdrup Borgerforening af gennemføre den årlige generalforsamling.

På generalforsamlingen blev alle bestyrelsesposter besat, dog har en af suppleanterne efterfølgende meldt tilbage, at man af personlige årsager alligevel ikke havde mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Dermed er pladsen som 2. suppleant igen ledig.

Bestyrelsen har her efter sommerferien holdt første bestyrelsesmøde og konstitueret sig som følger:

Formand:                                      Peter Enger
Næstformand:                              Zach Polonius
Kasserer:                                       Carsten Birn

 

Som det kan læses i hhv. bestyrelsens beretning og selve referatet fra generalforsamlingen, vil den nye bestyrelse primært arbejde på at sikre, at der er den fornødne hjælp til at planlægge, og afvikle, foreningens arrangementer.

Der har i mange år været et ønske om, at der til hvert arrangement var tilknyttet en gruppe af faste hjælpere, som dels var med til at afvikle arrangementet, men som også deltog i selve planlægningen.

Første arrangement, som vil vise om det kan lykkes,  vil være det kommende julearrangement, som bestyrelsen dog endnu ikke ved hvordan det vil være muligt at afvikle, pga. Corona pandemien.

Mere information vil følge, herunder hvordan man bliver tilknyttet julearrangementets arbejdsgruppe.