Michael Pedersen har af personlige årsager valgt at udtræde af borgerforeningens bestyrelse, med omgående virkning.

Årsagen til at udtrædelsen sker så tæt på den ordinære generalforsamling er, at udskydelsen af generalforsamlingen har gjort, at bestyrelsen er kommet i karambolage med nogle frister for indsendelse af dokumentation for, hvem der tegner foreningen.

Udtrædelsen udfordrer den resterende bestyrelse, i det Michael var kørt i stilling til at overtage formandsposten efter den kommende generalforsamling, som tidligere annonceret.

Der vil snarest blive udsendt information om hvad det betyder for borgerforenings fremtid – både frem til næste generalforsamling, men også på længere sigt.