Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 12 marts 2020 kl 19.30 i Pepes bar, Havdrup Idrætscenter, Skolevej 62, 4622 Havdrup
 
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent og referent
 
2. Bestyrelsens beretning
 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 
4. Indkomne forslag
 
5. Fastsættelse af kontingent for perioden 1/2-21 til 31/1-22
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 
Følgende er på valg:
 
– Stine U. Johansen genopstiller ikke 
– Peter Enger genopstiller ikke 
– Anita Heiselberg genopstiller 
– Egon Petersen genopstiller
– Derudover er der én tom plads – denne vælges for ét år
 
7. Valg af suppleanter
 
8. Valg af revisor og suppleant
 
9. Eventuelt
 
Forslag skal generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest d. 27 februar 2020, og sendes til formanden@havdrupborgerforening.dk
 
Indkomne forslag udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen.
 
Mange hilsner fra
Havdrup borgerforening