Tag: Referat

 • Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2018

  Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: Stine Johansen, Formand (2 år) Anita Heiselberg, Næstformand (2 år) Ruth Merklin Nielsen, kassere (1 år) Torsten Alveen Schmidt (1 år) Peter Enger (1 år) Arne Jensen (2 år) Egon Petersen (1 år) Egon Petersen indtræder omgående i bestyrelsen, da Lene Rosenkilde Sørensen, valgte at...

  Read more
 • Referat fra Generalforsamling 2018

  Havdrup borgerforenings generalforsamlig Mandag d. 12 marts 2018   Valg af dirigent og referant Formanden, Anita Heiselberg blev valgt som dirigent og mødet blev optaget på diktafon. Referat er efterfølgende skrevet af Stine Johansen.   Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning kommer her i sin fulde længde – læst op af...

  Read more
 • Referat fra generalforsamling 2016

  Referat: Valg af dirigent og referent Formanden blev valgt som dirigent Bestyrelsens beretning Bestyrelsen fremlagde sin beretning som blev godkendt.   Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt   Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag   Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder...

  Read more