Tag: Bestyrelsen

 • Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2018

  Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: Stine Johansen, Formand (2 år) Anita Heiselberg, Næstformand (2 år) Ruth Merklin Nielsen, kassere (1 år) Torsten Alveen Schmidt (1 år) Peter Enger (1 år) Arne Jensen (2 år) Egon Petersen (1 år) Egon Petersen indtræder omgående i bestyrelsen, da Lene Rosenkilde Sørensen, valgte at...

  Read more
 • Borgerforeningen skifter formand

  Peter Enger har, med omgående virkning, fratrådt posten som formand for Havdrup Borgerforening. Formandsposten overtages af foreningens næstformand, Anita Heiselberg. Peter Enger fortsætter i bestyrelsen frem til næste generalforsamling.

  Read more
 • Borgerforeningen mangler medlemmer i bestyrelsen

  Havdrup Borgerforening mangler medlemmer af bestyrelsen. Foreningen har de seneste to år fungeret med kun 5 ud af 7 pladser i bestyrelsen besat, hvilket nu begynder at tære på de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer. Samtidig har enkelte bestyrelsesmedlemmer ytret ønske om, af personlige årsager, at udtræde af bestyrelsen ved den kommende...

  Read more
 • Indkaldelse til generalforsamling 2017

  Indkaldelse til generalforsamling 2017.   I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 28. marts 2017, kl. 19:30 I Sognehusets forhal   Dagsorden: Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg...

  Read more
 • Udtrædelse af bestyrelsen

  Jakob Guldbrandsen har valgt at udtræde af bestyrelsen pga. arbejdspres. Bestyrelsen har nu 2 vacante bestyrelsesposter.

  Read more
 • Udtrædelse af bestyrelsen

  Flemming Jappe Frandsen har ikke ønsket at indtræde i bestyrelsen på den ledige plads efter Charlotte Lang Bestyrelsen står nu med en vacant bestyrelsespost

  Read more
 • Udtrædelse af bestyrelsen

  Charlotte Lang er d.d. udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske.

  Read more