Havdrup Borgerforeningen blev stiftet i 2012, som reaktion på en jul hvor der ikke var blevet tændt juletræ på torvet.

Foreningens formål er ud fra vedtægterne, at være udførende, koordinerende og rådgivende i henseende til:

 1. Aktiviteter og arrangementer
 2. Forskønnelse af Havdrup
 3. Information og kommunikation
 4. Synliggørelse af Havdrup for omverdenen.

 

Foreningen blev i 2016 godkendt som forening under folkeoplysningsloven, af Solrød Kommune, og kan derfor i dag gøre brug af kommunens lokaler, søge tilskud m.m., på lige fod med kommunens andre foreninger.

Foreningens erklærede mål er at nå 1000 medlemmer, for på den måde at sikre det økonomiske råderum der skal til, for at lave arrangementer af lidt større karakter.

Bestyrelsen består af 7 personer og har konstitueret sig som følger:

 

 • Stine Johansen, Formand (2 år)
 • Anita Heiselberg, Næstformand (2 år)
 • Ruth Merklin Nielsen, kassere (1 år)
 • Torsten Alveen Schmidt (1 år)
 • Peter Enger (1 år)
 • Arne Jensen (2 år)
 • Egon Petersen (1 år)

Der er p.t. ingen suppleanter.

 

Foreningens vedtægter kan hentes her:

Havdrup Borgerforening vedtægter Okt2016