Kategori: Foreningen

 • Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2018

  Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: Stine Johansen, Formand (2 år) Anita Heiselberg, Næstformand (2 år) Ruth Merklin Nielsen, kassere (1 år) Torsten Alveen Schmidt (1 år) Peter Enger (1 år) Arne Jensen (2 år) Egon Petersen (1 år) Egon Petersen indtræder omgående i bestyrelsen, da Lene Rosenkilde Sørensen, valgte at...

  Read more
 • Referat fra Generalforsamling 2018

  Havdrup borgerforenings generalforsamlig Mandag d. 12 marts 2018   Valg af dirigent og referant Formanden, Anita Heiselberg blev valgt som dirigent og mødet blev optaget på diktafon. Referat er efterfølgende skrevet af Stine Johansen.   Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning kommer her i sin fulde længde – læst op af...

  Read more
 • Borgerforeningen skifter formand

  Peter Enger har, med omgående virkning, fratrådt posten som formand for Havdrup Borgerforening. Formandsposten overtages af foreningens næstformand, Anita Heiselberg. Peter Enger fortsætter i bestyrelsen frem til næste generalforsamling.

  Read more
 • Borgerforeningen mangler medlemmer i bestyrelsen

  Havdrup Borgerforening mangler medlemmer af bestyrelsen. Foreningen har de seneste to år fungeret med kun 5 ud af 7 pladser i bestyrelsen besat, hvilket nu begynder at tære på de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer. Samtidig har enkelte bestyrelsesmedlemmer ytret ønske om, af personlige årsager, at udtræde af bestyrelsen ved den kommende...

  Read more
 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Havdrup Borgerforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling, mandag d. 24. oktober 2016, kl. 19.00. Der stilles forslag til ændring af foreningens vedtægter: Forslag 1: §3, Stk. 1. Enhver husstand, eller virksomhed kan blive medlem af Havdrup Borgerforening. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer. Ændres til: §3, Stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages...

  Read more
 • Tankerne bag v. 2.0

  Under parolen “Havdrup Borgerforening version 2.0”, slår Havdrup Borgerforening nu et slag for at blive en større del af bylivet i Havdrup. Borgerforeningen er allerede i dag omdrejningspunkt for flere arrangementer, men idéer og ambitioner rækker længere end til bare Skt. Hans, juleudsmykning og den årlige juletræstænding. Allerede nu...

  Read more
 • Havdrup Borgerforening v. 2.0

  Så er den spæde start gået til Havdrup Borgerforening v. 2.0 Første skud på stammen er at få nogen at kommunikere med. Interesseret – så tilmeld dig nyhedsbrevet

  Read more
 • Nyt logo !

  Borgerforeningen har d.d. taget sit nye logo i brug. Logoet findes i flere forskellige udseender men gennemgående for dem alle er den flerfarvet familie centralt placeret i logoet. Det nye logo vil fremover blive brugt i al foreningens kommunikation.

  Read more
 • Udtrædelse af bestyrelsen

  Jakob Guldbrandsen har valgt at udtræde af bestyrelsen pga. arbejdspres. Bestyrelsen har nu 2 vacante bestyrelsesposter.

  Read more
 • Udtrædelse af bestyrelsen

  Flemming Jappe Frandsen har ikke ønsket at indtræde i bestyrelsen på den ledige plads efter Charlotte Lang Bestyrelsen står nu med en vacant bestyrelsespost

  Read more