Nyt fra Borgerforeningen

 • Havdrup Borgerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes d. 13 marts 2019 kl 19.30 i Pepes bar i Havdrup Idrætscenter, Skolevej 62, 4622 Havdrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent...

  Read more
 • Bål i Bakkerne

  Havdrup Borgerforening inviterer til Sankt Hans i Havdrup, lørdag d. 23. juni kl. 19:00. En hyggelig aften med familien, naboer og venner fra byen. Sankt Hans afholdes midt Havdrup, i det naturskønne område Bakkerne. Program: 19:00: Fakkeloptog fra SuperBrugsen, Fakler kan købes for 20 kr. / stk. Faklerne tændes og optoget...

  Read more
 • Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2018

  Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: Stine Johansen, Formand (2 år) Anita Heiselberg, Næstformand (2 år) Ruth Merklin Nielsen, kassere (1 år) Torsten Alveen Schmidt (1 år) Peter Enger (1 år) Arne Jensen (2 år) Egon Petersen (1 år) Egon Petersen indtræder omgående i bestyrelsen, da Lene Rosenkilde Sørensen, valgte at...

  Read more
 • Referat fra Generalforsamling 2018

  Havdrup borgerforenings generalforsamlig Mandag d. 12 marts 2018   Valg af dirigent og referant Formanden, Anita Heiselberg blev valgt som dirigent og mødet blev optaget på diktafon. Referat er efterfølgende skrevet af Stine Johansen.   Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning kommer her i sin fulde længde – læst op af...

  Read more
 • Generalforsamling 2018

  Read more
 • Borgerforeningen skifter formand

  Peter Enger har, med omgående virkning, fratrådt posten som formand for Havdrup Borgerforening. Formandsposten overtages af foreningens næstformand, Anita Heiselberg. Peter Enger fortsætter i bestyrelsen frem til næste generalforsamling.

  Read more
 • Borgerforeningen mangler medlemmer i bestyrelsen

  Havdrup Borgerforening mangler medlemmer af bestyrelsen. Foreningen har de seneste to år fungeret med kun 5 ud af 7 pladser i bestyrelsen besat, hvilket nu begynder at tære på de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer. Samtidig har enkelte bestyrelsesmedlemmer ytret ønske om, af personlige årsager, at udtræde af bestyrelsen ved den kommende...

  Read more
 • Halloween 2017

  Havdrup Borgerforening inviterer igen i år til “Halloween i Bakkerne” Læs meget mere her: http://halloween.havdrupborgerforening.dk/  

  Read more
 • Indkaldelse til generalforsamling 2017

  Indkaldelse til generalforsamling 2017.   I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 28. marts 2017, kl. 19:30 I Sognehusets forhal   Dagsorden: Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg...

  Read more
 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Havdrup Borgerforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling, mandag d. 24. oktober 2016, kl. 19.00. Der stilles forslag til ændring af foreningens vedtægter: Forslag 1: §3, Stk. 1. Enhver husstand, eller virksomhed kan blive medlem af Havdrup Borgerforening. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer. Ændres til: §3, Stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages...

  Read more