• Havdrup Borgerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling.
  Generalforsamlingen afholdes d. 13 marts 2019 kl 19.30 i Pepes bar i Havdrup Idrætscenter, Skolevej 62, 4622 Havdrup
  Dagsorden:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent for perioden 1/2-20 til 31/1-21
  6. Valg af bestyrelses medlemmer
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor og suppleant
  9. Eventuelt
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 27 februar 2019, og sendes til formanden@havdrupborgerforening.dk

0 comment

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.