Måned: februar 2019

  • Havdrup Borgerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes d. 13 marts 2019 kl 19.30 i Pepes bar i Havdrup Idrætscenter, Skolevej 62, 4622 Havdrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent...

    Read more