Referat fra Generalforsamling 2018

 • Referat fra Generalforsamling 2018

  Havdrup borgerforenings generalforsamlig

  Mandag d. 12 marts 2018

   

  1. Valg af dirigent og referant

  Formanden, Anita Heiselberg blev valgt som dirigent og mødet blev optaget på diktafon. Referat er efterfølgende skrevet af Stine Johansen.

   

  1. Bestyrelsens beretning

  Bestyrelsens beretning kommer her i sin fulde længde – læst op af formand Anita Heiselberg:

  2017 bød på lidt af hvert så som et nyt arrangement og en ny formand, som jeg vil vende tilbage til.

  Vi er nu oppe på 226 medlemmer.

  Påske:
  Det nye arr. Var påskeudsmykningen, hvor vi havde sat grene op i bymidten og pyntet med silkebånd, og hvor der efterfølgende blev hængt æg på som var pyntet af byens institutionsbørn.

  Solrød kommune brugte billedet til deres påskehilsen.

  Sankthans:
  Vejret drillede hele dagen og det var først til aften det blev tørvejr, som måske også var grund til der ikke var så mange.
  Vi har udvidet  arr. så ud over fakkeloptog, snobrødsbagning og hekse afsending, havde vi Erik Olsen med følge til at synge og spille midsommervisen. Vi havde i år prøvet at sælge popcorn, sodavand, juice, kaffe og kage og vi synes folk blev hængende lidt længere.

  Formandsskifte:

  I oktober skiftede foreningen formand, da Peter trak sig fra posten og jeg som siddende næstformand, så blev udnævnt til formand. Jeg har siddet i bestyrelsen siden Borgerforeningens start.

  Halloween:
  2017 var 2. gang vi skulle holde halloween og vi havde derfor kæmpet med at se om vi kunne få flere fra underverdenen til at komme frem og jeg synes det lykkes meget godt, så der skete lidt mere på ruten.

  Fra mit sted nede ved sognehuset lød det i hvertfald skræmmende.

  Jeg vil gerne endnu engang takke alle dem som stillede op som figurenter.

  Juleudsmykning og juletræstænding:
  Borgerforeningen har igen stået for udsmykningen af bymidten og som traditionen byder med juletræstændingen kommer julemanden forbi med godteposer  og der mulighed for at købe gløgg og æbleskiver. Som nået nyt havde vi Super Spring med deres egen bod og til at sælge hjerter for os, som skulle markere temaet i den nye bymidte – ”Vi hjerter Havdrup” Under hele arrangementet var der skøn korsang.

  Bymidten:
  Vi har været repræsenteret i forskellige udvalg i forbindelse med bymidten og Borgerforeningen har lagt navn til to ansøgninger af fondsmidler til bymidten.

  Alle ovennævnte ting ville ikke havde været muligt uden jer medlemmer og alle dem som stiller op og hjælper når vi har brug for det.

  Der kom en kommentar om at bestyrelsen ikke lagde referater på hjemmesiden, som den bør gør jf. forenings vedtægter. Foreningen tager det til efterretning, og vil gøre dette fremadrettet. Beretningen blev godkendt, 1 medlem stemte imod.

   

  1. Revideret regnskab

  Regnskabet blev gennemgået af kasseren Ruth Nielsen.

  Der blev spurgt ind til den høje post ved julen. Årsagen var at foreningen ikke havde det samme antal sponsorere i år, og derfor stod med en stor del af udgiften selv.

  Kasseren havde forklaret, at det skæve beløb i medlemsindtægten, skyldes gebyr på MobilePay. Der blev spurgt ind til dette gebyr, da punktet gebyr fra Nets står under udgifter. Kasseren oplyste at der var registeret det beløb som foreningen havde modtaget af MobilePay, da gebyret ikke opkræves separat af foreningen, men trækkes direkte i det overførte beløb inden foreningen modtager pengene. Der var en del snak, om at denne måde var forkert, og det vil derfor blive taget til efterretning og lavet på en anden måde næste år.

  Regnskabet blev godkendt med bemærkningen om at medlemsindtægten/MobilePay gebyret bogføres korrekt til næste år.

  Der blev spurgt ind til indtægterne i 2018 kontra udgifterne til arrangementer som umiddelbart ikke er i balance. Om man forventede at skære ned på arrangementer eller finde pengene på anden vis. Bestyrelsen vil forsøge at finde pengene på andenvis. Enten via kontigent eller sponsorere.

   

  1. Indkommende forslag

  Bestyrelsen har ingen forslag modtaget

   

  1. Fastsættelse af kontigent

  Da foreningen er blevet godkendt som folkeoplysende forening kan foreningen søge tilskud på medlemmer under 25 år. Den nye bestyrelse skal derfor se på hvordan man kan udforme medlemskabet på bedst muligvis uden at det bliver dyrere pr. husstand. Kontigentet er pt. 100 kr pr. husstand.

  Foreningen har de seneste 2 år modtaget 8.000 kr årligt af kommunen, men dette tilskud er fremadrettet fjernet. Foreningen skal derfor finde pengene andetsteds.

  Der blev dog kommenteret på at dette tilskud ikke fremgik af regnskabet. Kasseren forklarede at foreningen aldrig ser regningen og den derfor ikke er påført regnskabet. Foreningen tager kommentaren til efterretning og vil gøre det tydeligere fremadrettet. Der blev snakket om at varer og ting som gives af medarrangørere/sponsorere har aldrig tidligere været bogført, da det har været en donation.

  Der blev stillet et forslag om at bestyrelsen kunne arbejde videre med at lave et erhvervs medlemskab i forbindelse med revurdering af medlemskabet.

  Der blev godkendt at kontigentet er 100 kr og fortsættes med husstandsmedlemskab indtil bestyrelsen har indkaldt til ekstra oridinær generalforsamling hvor et nyt foreslag vil blive stillet.

   

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  Lissi Pedersen er på valg, og ønsker ikke genvalg

  Peter Enger og Anita Heiselberg er på valg og ønsker genvalg

  Der er 3 ledige pladser

  Stine Johansen, Arne Jensen og Torsten Schmidt stiller op, og blev alle valgt.

   

  1. Valg af suppleanter

  Egon Petersen stillede op som suppleant og blev valgt

   

  1. Valg af revisor og supplevant

  Ingen ønskede at stille op som revisor, så tidligere revisor Marian har sagt ja til at fortsætte.

   

  1. Eventuelt

  Der blev spurgt hvornår juletræet ville blive fjernet. Der blev forklaret at der havde været lidt udfordringer med vognmanden, men det skulle blive fjernet snarest.

  Bestyrelsen blev rost for de mange tiltag den laver – herunder påskepynten i bymidten som pynter.

   

  Efter mødet kom Helle Post, fra kommunen og fortalte omkring Havdrup bymidte, Havdrup helhedsplan og udbyggelsen af Havdrup Vest.

  ,

0 comment

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.