Indkaldelse til generalforsamling 2017

 • Indkaldelse til generalforsamling 2017

  Indkaldelse til generalforsamling 2017.

   

  I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

  Tirsdag d. 28. marts 2017, kl. 19:30

  I Sognehusets forhal

   

  Dagsorden:

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor og suppleant. Sidstnævnte vælges for et år ad gangen
  • Eventuelt (punkter under eventuelt kan ikke sættes til afstemning)

   

   

  Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og kan sendes til borgerforeningen@havdrup.dk. Alle forslag skal være angivet med navn og adresse på forslagsstilleren.

   

  For have stemmeret på generalforsamlingen, skal kontingent for 2017 være indbetalt seneste 21 dage før generalforsamlingen.

  ,

0 comment

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.