Måned: marts 2017

  • Indkaldelse til generalforsamling 2017

    Indkaldelse til generalforsamling 2017.   I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 28. marts 2017, kl. 19:30 I Sognehusets forhal   Dagsorden: Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg...

    Read more