Måned: oktober 2016

  • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

    Havdrup Borgerforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling, mandag d. 24. oktober 2016, kl. 19.00. Der stilles forslag til ændring af foreningens vedtægter: Forslag 1: §3, Stk. 1. Enhver husstand, eller virksomhed kan blive medlem af Havdrup Borgerforening. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer. Ændres til: §3, Stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages...

    Read more
  • Tankerne bag v. 2.0

    Under parolen “Havdrup Borgerforening version 2.0”, slår Havdrup Borgerforening nu et slag for at blive en større del af bylivet i Havdrup. Borgerforeningen er allerede i dag omdrejningspunkt for flere arrangementer, men idéer og ambitioner rækker længere end til bare Skt. Hans, juleudsmykning og den årlige juletræstænding. Allerede nu...

    Read more