Måned: marts 2016

  • Referat fra generalforsamling 2016

    Referat: Valg af dirigent og referent Formanden blev valgt som dirigent Bestyrelsens beretning Bestyrelsen fremlagde sin beretning som blev godkendt.   Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt   Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag   Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder...

    Read more